Close

Dịch vụ

Tháng Sáu 28, 2016

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Đội ngũ kỹ thuật phòng cháy của chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào hoạt động cho các công trình, dịch vụ với phạm vi rộng bao gồm các giải pháp phòng cháy, chữa cháy, báo cháy cho các khu thương mại, công nghiệp, khu dân cư. Liệt kê bên dưới đây là các dịch vụ được đội ngũ kỹ thuật điện của chúng tôi thực hiện:

  • Hệ thống trụ/cuộn vòi chữa cháy
  • Hệ thống chữa cháy tự động
  • Hệ thống chữa cháy FM 200/CO2/Inert Gas
  • Hệ thống chặn lửa phễu hút khói nhà bếp
  • Hệ thống báo cháy địa chỉ và báo cháy vùng thong thường
  • Hệ thống báo cháy nhiệt tuyến thẳng và phát hiện sớm (VESDA)