Close

Tháng Sáu 28, 2016

Hệ thống điện, chiếu sáng

Đội ngũ kỹ thuật điện của chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào hoạt động cho các công trình, dịch vụ với phạm vi rộng bao gồm hệ thống cung cấp điện trung thế, hạ thế cho các khu thương mại, công nghiệp, khu dân cư. Liệt kê bên dưới đây là các dịch vụ được đội ngũ kỹ thuật điện của chúng tôi thực hiện:

  • Trạm điện trung thế
  • Hệ thống tủ điện phân phối trung thế và hạ thế
  • Các hệ thống chiếu sang và điều khiển, bao gồm kiểm soát chuyển động
  • Thang máy, Thang cuốn
  • Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và thoát nạn
  • Hệ thống nguồn UPS
  • Hệ thống bảo vệ chống sét
  • Hệ thống máy phát điện dự phòng
RELATED SERVICES