Close

Dịch vụ

Tháng Sáu 28, 2016

Hệ thống cấp thoát nước

Đội ngũ kỹ thuật Cấp thoát nước của chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào hoạt động các hệ thống điều hòa không khí và thông gió trung tâm sử dụng năng lượng hiệu quả cho các công trình, dịch vụ khu thương mại, công nghiệp, khu dân cư. Liệt kê bên dưới đây là các dịch vụ được đội ngũ kỹ thuật Cấp thoát nước của chúng tôi thực hiện:

  • Hệ thống cung cấp nước
  • Hệ thống thoát nước thải và phân
  • Hệ thống thoát nước mưa
  • Hệ thống ống gas, hơi nước
  • Hệ thống ống khí nén
  • Hệ thống xử lý nước thải
  • Hệ thống nước nóng
  • Hệ thống nồi hơi