Close

Nhân sự

Đội ngũ nhân viên tận tâm lành nghề của công ty phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực cơ quan nhà nước, ngành giáo dục, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp và các khách hàng cá nhân cũng như các chuyên ngành thiết kế khác. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật rộng khắp quốc gia Việt Nam và đặt biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với mỗi dự án chúng tôi chứng minh khả năng đánh giá và giải quyết các vấn đề phức hợp thông qua kỹ thuật chuyên ngành và quản lý xây dựng.

Nhân sự chủ chốt trong mỗi bộ phận chuyên ngành được liệt kê dưới đây:

Ông Nguyễn Anh Vũ

Hinh A6

Giám Đốc

Giám đốc Dự án Cơ Điện – Quản lý xây dựng

Ông Vũ là nhà sang lập công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Kim trường Phát và cũng như đảm nhận vai trò giám đốc dự án cơ điện và quản lý các hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cơ điện. Ông Vũ luôn tận tâm cho sự thành công của các dự án công ty chúng tôi, Ông mang đến cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật các kinh nghiệm kỹ thuật cơ điện. Nền tảng kỹ thuật của ông ta bao gồm công việc thiết kế, quản lý, kiểm tra, phát triển kế hoạch. Kiến thức của ông về thực tiễn xây dựng cũng như quan hệ tốt với các nhà thầu và thầu phụ giúp cho ông ta tác động chắc chắn đến các giai đoạn thiết và xây dựng của dự án của chúng tôi

Chứng chỉ hành nghề

  • Chứng chỉ Kỹ sư hành nghề hoạt động xây dựng, Thiết kế hệ thống cơ điện – Do Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh Cấp

Đào tạo:

  • Kỹ sư điện công nghiệp – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Anh Tuấn

Hinh A7

Phó Giám Đốc

Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện

Giám đốc bộ phận Điện – Quản lý xây dựng

Ông Anh Tuấn đảm nhận vai trò Trưởng phòng thiết kế điện và quản lý xây dựng liên quan ngành điện, điện nhẹ. Nền tảng kỹ thuật của ông ta bao gồm công việc thiết kế, quản lý, kiểm tra, phát triển kế hoạch. Kiến thức của ông về thực tiễn xây dựng cũng như quan hệ tốt với các nhà thầu và thầu phụ giúp cho ông ta quản lý và triển khai hoàn thiện và hiệu quả chắc chắn các dịch vụ thiết kế và xây dựng của dự án công ty chúng tôi

Chứng chỉ hành nghề

  • Chứng chỉ Kỹ sư hành nghề hoạt động xây dựng, Thiết kế hệ thống cơ điện – Do Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh Cấp

Đào tạo:

  • Kỹ sư điện– Trường Đại học Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Sứng

Hinh A8

Trưởng Phòng Thiết kế Cấp Thoát Nước

Trưởng phòng dự án, Quản lý xây dựng

Ông Sứng là cộng tác viên từ năm 2007 của công ty. Ông Sứng đảm nhận vai trò Trưởng phòng thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước và quản lý xây dựng các dự án liên quan. Nền tảng kỹ thuật của ông ta bao gồm công việc thiết kế, quản lý, kiểm tra, phát triển kế hoạch. Kiến thức của ông về thực tiễn xây dựng cũng như quan hệ tốt với các nhà thầu và thầu phụ giúp cho ông ta quản lý và triển khai hoàn thiện và hiệu quả chắc chắn các dịch vụ thiết kế và xây dựng của dự án công ty chúng tôi

Chứng chỉ hành nghề

  • Chứng chỉ Kỹ sư hành nghề hoạt động xây dựng, Thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước – Do Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh Cấp

Đào tạo:

  • Thạc sĩ Kỹ Thuật ngành Cấp Thoát Nước – Trường Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Sanh Tiến

Trưởng Phòng Thiết Kế Điều Hòa Không Khí và Thông Gió

Trưởng phòng dự án, Quản lý xây dựng

Ông Tiến là cộng tác viên từ năm 2011 của công ty. Ông Tiến đảm nhận vai trò Trưởng phòng thiết kế hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió và quản lý xây dựng các dự án liên quan. Nền tảng kỹ thuật của ông ta bao gồm công việc thiết kế, quản lý, kiểm tra, phát triển kế hoạch. Kiến thức của ông về thực tiễn xây dựng cũng như quan hệ tốt với các nhà thầu và thầu phụ giúp cho ông ta quản lý và triển khai hoàn thiện và hiệu quả chắc chắn các dịch vụ thiết kế và xây dựng của dự án công ty chúng tôi

Chứng chỉ hành nghề

  • Chứng chỉ Kỹ sư hành nghề hoạt động xây dựng, Thiết kế hệ thống Điều Hòa Không Khí và Thông Gió – Do Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh Cấp

Đào tạo:

  • Thạc sĩ Kỹ Thuật ngành Nhiệt, Điện Lạnh – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh