Close

Tháng Sáu 28, 2016

Hệ Thống Điện Nhẹ

Đội ngũ kỹ thuật điện nhẹ của chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào hoạt động cho các công trình, dịch vụ với phạm vi rộng bao gồm các hệ thống điện nhẹ cho các khu thương mại, công nghiệp, khu dân cư.

Liệt kê bên dưới đây là các dịch vụ được đội ngũ kỹ thuật điện của chúng tôi thực hiện:

  • Hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào
  • Hệ thống Camera quan sát
  • Hệ thống gọi y tá
  • Hệ thống phát hiện rò rỉ gas
  • Hệ thống cáp dữ liệu, mạng máy tính
  • Hệ thống điện thoại và liên lạc nội bộ
  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống thông báo công cộng và âm thanh
  • Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh
RELATED SERVICES